Diensten

Overdracht en stopzetting

Wanneer je beslist om je bedrijf over te laten of stop te zetten, bieden we graag de nodige begeleiding. Je wil immers alles correct afwerken en doorgeven aan de volgende generatie of een overnemer. Zit je in deze fase en wil je graag meer informatie?

Stel ons je vraag!

Ondersteuning bij familiale opvolging

Wanneer het tijd is om de fakkel door te geven aan de volgende generatie, wil je dat liefst zo fiscaal voordelig mogelijk doen, zodat het een win-win is voor beide partijen. Elke overname is anders en de te nemen stappen zullen sterk afhangen van de persoon en het vermogen. We begeleiden je daarom heel graag op maat van je bedrijf en je persoonlijke wensen.

overdracht

Wat bij een overname?

Je bedrijf verkopen, daar komt heel wat bij kijken. Wie komt als overnemer in aanmerking en welke informatie moet je verzamelen om een volledig beeld van je bedrijf te scheppen? En belangrijker nog, hoeveel is je bedrijf waard? Accountantskantoor Van den Daele vertegenwoordigt je graag tijdens de onderhandelingen als verkoper of biedt de nodige ondersteuning aan jou als koper in geval van een due diligence-onderzoek. Dat onderzoek brengt alle aspecten van de onderneming in kaart, zodat er een correcte waardebepaling kan plaatsvinden en geen van de partijen achteraf voor verrassingen staat. Een due diligence-onderzoek gaat trouwens veel verder dan enkel cijfers; waar nodig zullen we ook gesprekken inplannen met de verkoper en de medewerkers. Ook als verkoper kan je trouwens een dergelijk onderzoek laten uitvoeren om op voorhand in te kunnen spelen op mogelijke negatieve aspecten.

Stopzetting: ontbinding en vereffening

Beslis je om je activiteiten stop te zetten door economische omstandigheden of interne onenigheid? Of omdat het einde van je loopbaan in zicht is? Dan spreken we van een vrijwillige ontbinding en vereffening. Een ontbinding kan daarnaast ook gerechtelijk en van rechtswege verlopen. Als accountantskantoor ondersteunen we je om alles correct af te ronden.

Maak vrijblijvend kennis