Diensten

Audit

Heb je het gevoel dat er in je bedrijf nog ruimte is voor meer efficiëntie? Dat er administratief en organisatorisch nog wel één en ander geoptimaliseerd kan worden? Wil je de financiële gezondheid laten analyseren? Als accountantskantoor zijn we graag een totaalpartner voor je onderneming en geven we een onafhankelijk oordeel.

Audit

Interne controle

Werken met mensen houdt altijd een bepaald risico in. Een risico op fouten, maar ook op diefstal en fraude. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij bestaande bedrijfsprocessen en beveiliging. Bij een interne controle nemen we de volledige onderneming onder de loep, van het naleven van wettelijke verplichtingen en de betrouwbaarheid van financiële informatie tot efficiëntie, bescherming van activa en fraudebestrijding. Het belangrijkste doel van een interne controle is het detecteren, beheersen en in kaart brengen van mogelijke risico’s. Dat is dus veel meer dan enkel een financiële controle.

Externe controle

Een externe audit of controle gaat over het algemeen over de controle van een jaarrekening of andere financiële verslaggeving. De controle kan enerzijds vrijwillig contractueel zijn, anderzijds kan het ook een wettelijke voorbehouden opdracht zijn waarbij een extern gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor een bijzonder mandaat opneemt. Vaak gaat het dan over een controle van een jaarrekening of gelijkaardig document inzake ontbinding, omvorming, fusies of splitsingen van vennootschappen.

Heb je nood aan een betrouwbare partij voor een externe controle? Wij helpen je graag verder.